Depo ve yemekhane olarak kullanılan tek katlı betonarme yapı, Palanga Sanat ve Mimarlık Çiftliği'nin merkezi olarak nitelendirilebilecek bir konumda yer alıyor.

Çiftlik yönetim ofisinin, etkinliklerde misafirlerin de ağırlanabileceği bir personel yemekhanesinin ve ilerleyen süreçte kanatlı hayvan parçalama tesisine dönüştürülecek, geçici bir kırmızı et parçalama tesisinin yer alacağı geniş bir program doğrultusunda, mevcut yapının betonarme strüktürü korunarak yeni bir yapı önerilmiştir.

Et parçalama tesisi, araç sirkülasyonuna direkt ulaşıma imkan verecek şekilde yapının güneyinde, yemekhane işlevi de, ileride inşa edilecek açık mutfak ve üretim mutfağıyla ilişki kurabilmesi adına yapının kuzeyinde konumlandırılmıştır. Yapının doğusuna, servis hattını oluşturmak ve yapının batısında yer alan üzüm baranına ve Munzur Dağı vistasına yönelmek adına, yapı boyunca uzanacak bir sirkülasyon hacmi eklenmiş, bu hacmin güney ucundan et parçalama tesisine ve yönetim ofisine, kuzey ucundan da personel yemekhanesine ulaşım sağlanmış, işlevlerin birbirleriyle direkt ilişki kurması engellenmiştir. İklim koşullarına uyum sağlamak amacıyla çatı, yapının güney ucuna doğru yükseltilmiş, bu yükseltinin oluşturduğu hacme ofis işlevi yerleştirilmiştir.

İnşai üretimin nispeten zor olduğu bir coğrafyada yer alacak olan yapının tasarımında, üretim sürecini kolaylaştırmak ve üretim kalitesini arttırmak adına, modüler ahşap strüktür, modüler panel duvarlar ve modüler ahşap cephe panelleri tercih edilmiştir.

İşveren Palanga Sanat ve Mimarlık Çiftliği
Tarih Ocak 2023
Yer Erzincan / TR
Ekip Sinan Tuncer, Oğuzhan Aydın, Duygu Bingül Aydın