Sinan, kendi dönemi için oldukça yenilikçi ve yeni tipoloji geliştirmeye yönelik tavrı aslında kendisini rönesanstan çok önce sessiz bir yenilikçi, kabulleri yavaşça değiştirip dönüştüren bir mimar yapar. Zaten, Sinan'ın eserlerinin bu kadar kıymetli olmasındaki bu en önemli unsurun bilincinde olarak, burada tepeden inme bir yaklaşım yerine, bulunduğu yerin, konumunun, ölçeğinin, ikliminin farkında olarak buradan beslenen, kentsel yaşamın içinden akıp geçmesine ve farklı karşılaşmalara olanak tanıyan, bulunduğu yeri bir kent mekanına dönüştüren, bir alt okumayla tam da Sinan’ın üretimlerindeki insan ölçeğini önemsemesini, yapıyı şeffaflaştırarak ve açık- kapalı mekan hiyerarşisini iyi kurgulayarak kamusal hayata katma çabası gibi izleri taşıyarak modern dünyaya eklemlenebilen, ziyaretçilere “BEN BURADAYIM, BİR ŞEY ANLATIYORUM, BUNDAN HABERİNİZ VAR MI?” sorusunu sorgulatan bir zemin hazırlamayı hedefledik.

Günümüzde alışılan mimarlık pratiğinde tarihi bir olaya veya kişiliğe atfedilmiş müze yapısının verili çevredeki fiziki bağlamın ötesinde bir durumla da yüzleşmek zorunda olması, yani burada atfedilen kişiliğe günümüzden bakarak, bir yapının ötesinde bir his oluşturma çabası alışıldık bir beklentidir. Tam bu noktada, Sinan’ı anlatacak hatta içinde bir de mimarlık merkezi gibi bir programı barındıracak bu yapıda, beklenenin aksine, bilinçli olarak bu hissi alışıldık göndermeler vasıtasıyla oluşturmak istemeyerek ziyaretçileri alıştığı, beklediği durumun dışına çekerek, ziyaretçilerin farklı bir sorgulamaya yönelmesini ve Sinan’ın özündeki çağdaşlık kavramını güçlü bir şekilde algılamasını istiyoruz. Böylece, tasarımı salt yere ait veriler ve program çerçevesinde ele alıp, bulunduğumuz coğrafyadaki Gevher Nesibe Şifahanesi, Çifte Medrese, Vezir Han gibi önemli yapılardan da öğrenerek, daha önceden olup bitenin ve yerel değerlerin farkındalığı ile bunları tasarıma aktarmaya çalıştığımız, yani çağdaşlığı, modernliği, daha içeriden bir okumasını yaparak Sinan’ın çağdaşlığını, yerel modernlik çerçevesinde sahiplendirmek istiyoruz.

İşveren Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Tarih Haziran 2021
Yer Kayseri / TR
Ekip Sinan Tuncer, Oğuzhan Aydın