Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ulusal yarışma için hazırlanan ve birincilik ödülü kazanan projede; arazi koşulları, mevcut kent yerleşimi verileri ve kentsel gelişim projeksiyonu değerlendirilerek, bir tasarım önerisi geliştirilmiştir. Proje; Belediye Hizmet Binası, Kent Meydanı ve Kent Parkı’nı kapsamaktadır. Yerleşim alanı itibariyle kentin gelişiminde jeneratör yapı etkisi gösterecek tasarımda, kamusal kullanım ön planda tutulmuş, Kent Meydanı, Kent Parkı ve Belediye Hizmet Binası arasında zemin kotu ilişkisi kuvvetli bir karakter olarak kurgulanmıştır. Hizmet Binası, klasik bir belediye binasını sorgulayan bir tavırla ele alınmıştır. Kentsel yaşamın merkezinde, bütün haşmetiyle varlığını hissettiren, yalnızca işi düşenin mecburen uğradığı, mesai saatleri dışında kent içinde ulaşılamaz bir hacim tanımlayan, kentten ve kentliden kopuk bir belediye binası yerine; ölçeğinin büyüklüğünü, kendi sınırlarını eriten bir avantaja çeviren, kentsel yaşamın içinden akıp geçmesine olanak tanıyan, katılımcılığı teşvik eden, bununla beslenen, halka ait, halkın sözünü söyleyen bir yapı tasarlamak hedeflenmiştir. Bahsedilen tasarım kararları doğrultusunda; Belediye Binası, zemine oturan bir yapı yerine, zemini kentliye bırakan bir forma sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Farklı karakterde işlevleri bir arada bulundurması amaçlanan yapının; formuyla, hem kentsel kararları göz önünde bulunduran, hem de yapı içi hiyerarşik kurgunun gerekliliklerini yerine getiren bütüncül bir tavra sahip olması sağlanmıştır. Zemin katta, halkın direkt ulaşabileceği hizmet birimleri, kültürel ve sosyal birimler, baza katlarında, yönetim birimleri, ofis bloğunda da, hizmet birimleri yer alacak şekilde, kamusal kullanımı gözeten, hiyerarşik bir yapıda tasarlanmıştır. Hizmet Binası’nın Kent Meydanı ve Kent Parkı’yla direkt ilişki kurması, yeni kent merkezinin bir cazibe merkezi olması açısından önemli bir faktördür. Bu faktör gözetilerek; Kent Meydanı’nın kuzeybatısında ve güneydoğusunda yer alan parklardaki yeşil izin meydana taşması sağlanmış, böylece meydanın ve parkların sınırları erigen hale getirilmiş, süreklilik sağlanmıştır. 

İşveren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Tarih Ağustos 2022
Yer Tekirdağ
Ekip Oğuzhan Aydın, Sinan Tuncer, Yücel Demir, Semih Yeşilmen, Hanife Peker
Danışmanlar Doç. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu, Doç. Dr. Pınar Arabacıoğlu